Gävleborg läns uppfödare

Nirzgårdens kaniner

Sara Naucler, Bjuråker
Kontakt: naucler@hotmail.com
Raser: Isabella

           Tysk Jättescheck i svart och havana.

Conny Berntsson

Gävle

Kontakt: 070-374 37 06.
Raser: Tan i svart och brun.


Henwens kaniner

Hofors

Kontakt: 073-8078545
Raser: Tan i svart och brun

            Alaska

Bornbackens kaniner

Sara Widell, Edsbyn

Kontakt: 070-6966395

Raser: Lilla Tysk i viltgrå och viltgrå mantladtecknad
            Dvärgvädur i madagascar men andra

            färger kan förekomma


Lumshedens kaningård

Anna Karin Åhsgren och Ulf Ahlvik.

Kontakt: lumshedenskaningard@gmail.com
Raser: Angora i vit rödögd,

            Rex i vit rödögd och viltgul

            Wiener i vit blåögd,

            Dvärgvädur i viltgul och viltgul manteltecknad.


Blomsååns kaniner

Laila C Blom och Johanna Grip, Edsbyn

Kontakt: 070-2918856 och 072595023

Raser: Rex i madagaskar, viltbrun (andra färger kan förekomma)

            New Zealand White
            Stora Chinchilla


Sottorpets kanin och bigård

Anette Eriksson
Kontakt: 073-0565784.
Raser: Rhisk Scheck

            Lilla Tysk Vädur
            Tysk Jättescheck


Häggbloms kaniner

Kerstin Häggblom, Forsa, Hudiksvall,
Kontakt: 070-6618145.
             kerstinhaggblom@hotmail.se
Raser: Blå Wiener

           New Zealand Red,
           Stora Silver

           Alaska


Onsängs gård

Lotta Wallberg Bruun, Ljusdal,
Kontakt: lotta@onsang.se
Raser: Dvärgvädur i madagaskar

           Angora i viltgrå och viltgul


Åsens kaniner

Patrik och Sofie Asp
Kontakt: patrikasp@outlook.com
Raser: NZR, Fransk vädur i blå

marburg egern, svart, havanna med eller utan mantel