I Gävleborgs län kaninavelförening är vi i dagsläget ca 40 medlemmar. Det är både aktiva utställare, familjemedlemmar och stödmedlemmar. 

Vi försöker att ordna aktiviteter flera gånger per år såsom utställningar, kaningårdsbesök, studiebesök, resor till större utställningar i Europa, grötfester, länskamper.

Listan kan göras lång! Har du någon ide som du vill dela med dig av? Maila oss på gavleborgkaninavelforening@gmail.com


Styrelsen

Ordförande: Anette Eriksson            Vice Orförande: Conny Berntsson

Kassör: Björn Linderdahl   

Revisor: Anna-Karin Åhsgren, Ulf Alvik

Revisor supl: Sara Widell, Hugo Forsberg           


Sekreterare: Sara Naucler               Vice sekreterare: Ann-Sofie Stenberg

Suppleanter: Annika Åberg, Sara Andersson, May-Inger Hillman


Valberedning: Jenny Tille, Laila C. Blom, Sara Widell


Ungdomsrepresentanter: Karolina Åberg, Edith Åsberg och Sara Andersson

Stamboksförare: Edith ÅsbergHär kommer det att komma en presentation av oss som sitter i styrelsen, tills dess får dessa söta bilder representera oss. 

Bildrubrik

Ge den här bilden en kort beskrivning.

Bildrubrik

Ge den här bilden en kort beskrivning.

Bildrubrik

Ge den här bilden en kort beskrivning.

Bildrubrik

Ge den här bilden en kort beskrivning.

Bildrubrik

Ge den här bilden en kort beskrivning.

Bildrubrik

Ge den här bilden en kort beskrivning.